Välkommen till hemsidan. Om föreningen.


KULTURFÖRENINGEN RÖDVILLAN bildades 1999 och är lokaliserad till Tyskavägen 2. Lokalerna disponeras av föreningen men ägs av företaget Holmen Paper.

I dess bakgrund finns en modell av Hallstavik och Hallstaviks pappersbruk. Modellen benämns Ossian-modellen efter den mångkunnige Ossian Westell som gav modellen dess form och utförde en stor del av den. Modellen bearbetades av några sakkunniga herrar och stod färdig1998. Modellen skulle få stå kvar i huset Tyskavägen 2, där den kommit till, men huset måste ändras invändigt och sedan ses till. För att administrera detta beslutades att bilda en förening. Inriktningen blev att bevara och dokumentera samhällets historia och utveckling i Hallstavik, alltså närmast en hembygdsförening till karaktären. Föreningen antog också Hembygdförbundets normalstadgar och är medlem i detta förbund.

Namnet kommer sig av att Tyskavägen 2 är en av ”Rödvillorna”, de faluröda trähusen i denna del av det gamla, numera kulturskyddade, brukssamhället. I huset finns i nedre våningen ett rum, ca 60 m2, där modellen av Hallstavik år 1930 upptar den största platsen.

Det finns plats att göra små utställningar och hittills har det handlat om skolan, sjöfarten, konsum, festplatser, affischer från idrottsfester, lokala konstverk, historiska bilder och vykort över Hallstavik med omnejd.
Det är bara glada amatörer som håller på, så kraven ställer vi själva. Ett av köken är kvar och det hoppas vi ska ställas i ordning så som köket såg ut i en arbetarbostad år 1930.

Kulturföreningen skall vara en länk mellan industrin och den hundraåriga kultur som industrin skapat. Den ska även vara en kontaktyta till intresserade och därvid informera om industrin och det lokala samhället.

Under åren 2007 - 2014 disponerade föreningen även  ”Annexet 4:an”, d.v.s. den västra lägenheten i fastigheten Tyskavägen 4. Här fanns då en modell av pappersbruket från 1947,  och en del historiska vykort över Bruket. Under hösten 2014 flyttades modellen, som tillhör Hallsta Pappersbruk, tillbaka till Pappersbruket, där den nu kan beskådas.

 

 

Förening:

Kulturföreningen Rödvillan

Skapad av: (2014-10-15 16:32:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kulturföreningen Rödvillan (2019-02-27 14:20:40) Kontakta föreningen