Styrelsen


Ordförande

Caroline Rådberg

0175-261 68

Vice ordförande

Magnus Forsberg

 

Sekreterare

Håkan Lundén

 

Kassör

Claes Uddén

 

Övriga ledamöter:

Gunilla Hallén

Monica Adolfsson

Åke Söderlindh
 

 

 

Suppleanter:

Anneli Eriksson
Roger Berglund

 

 

 

 

 

 

 

Editerad av: Monica Adolfsson (2020-04-03 13:42:39)