Minnesfonden


Rödöns hembygdsförenings minnesfond

Det vanligaste sättet idag att visa sitt deltagande, när någon avlidit, är att ge pengar till någon fond. Det finns många fonder att välja mellan och vilken man väljer kanske styrs av situationen. Ibland passar det bra med ett alternativ där pengarna går till utveckling inom hembygden.

Du kan även ge till vår fond i andra sammanhang som t.ex. när någon fyller år.

När vi genomför våra projekt och när vi underhåller våra vårdobjekt görs det mestadels med frivilliga insatser. Detsamma gäller den uppskyltning vi gör av olika besöksobjekt. Vi behöver dock köpa material och vi behöver hyra in folk för att utföra arbeten som vi själva inte kan eller som vi inte får utföra själva. De medel som kommer in genom föreningens minnesfond används för sådana ändamål. Genom att sätta in pengar på föreningens bankgirokonto 513-8912 hjälper du oss när det gäller fortsatt arbete med olika projekt.

Om bidraget gäller någon som avlidit så skriver vi ut ett minnesblad som skickas till den församling där begravningen sker och som där överlämnas till anhöriga. Gäller det en gratulation skriver vi ett gratulationblad som skickas till den adress du anger.

För minnesbladet är det enklast är att du betalar in pengarna till ovan nämnda konto och att du skickar oss ett mejl där du anger vilken person det gäller, församling, datum och tidpunkt och att du skriver ner vilken hälsning du vill ha med i minnesbladet. Gäller det en gratulation så ange vem du vill gratulera och adress samt den text du vill ha på gratulationsbladet.

Du kan ringa till         Jan-Olov tel. 063-34059.              

Mejl                              [email protected]

Nu kan du även ge pengar till föreningen genom Krokoms Begravningsbyrå eller Fonus som har "självbetjäning". Du registrerar själv belopp och text på minnesbrevet allt via begravningsbyråns hemsida.

 

 

 

 

Förening:

Rödöns Hembygdsförening

Skapad av: (2012-07-07 18:36:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Rödöns Hembygdsförening (2022-11-19 12:37:43) Kontakta föreningen