Samlingar/fotoarkiv


Rödöns Hembygdsförening startade så sent som 1984 och har ingen hembygdsgård. Det innebär också att föreningen inte byggt upp några större samlingar och har heller ingen ambition till detta.

De samlingar som finns är i huvudsak foton, böcker och dokument och några unika ting från bygden. För att skapa bra ordning på våra arkiv har vi digitaliserat vår verksamhet. Det gör också att vi kan skydda våra tillgångar för t.ex. brand och inbrott. Det finns  "Backup" i annan lokal. Många dokument finns tillgängliga på sidan

              "Föreningens verksamhet"

Föreningen har i sin ägo ca 20.000 foton s

"om finns digitaliserade och katalogiserade. Likaså finns det mer än 260 dokument som även de är digitaliserade. I den samlingen finns många personer från socknen och det finns foton på byggnader och från verksamheter från olika tidpunkter. Vi arbetar med att efterhand komplettera  samlingen både när det gäller foton och dokument. Det är inte minst viktigt att samla nutida foton och motiv för att lägga till samlingarna. Önskvärt är att få in mera material från verksamheter. Det blir lätt övervägande porträtt och uppställda grupper. Har ni intressanta foton lånar vi dem gärna för att skanna in dem. Av erfarenhet vet vi att det finns mycket intressanta motiv på glasplåtar.

Är du intresserad av något speciellt motiv kan du höra av dig via mejl:

                                             [email protected]

Rödöns kyrkogård

Vi har lagt ner ett omfattande arbete med att dokumentera Rödöns kyrkogård. Således har vi foton på samtliga gravstenar och vi har varje grav beskriven. Vi har  uppgift över var varje person är gravsatt och vilka som ligger i varje grav. Vi har startat upp ett arbete att skriva lite om personerna i de olika gravarna. Vi lägger in foton mm. Här tar vi gärna emot bidrag.

Hissmofors och Krokom

Även detta är ett område som vi lägger ner en hel del arbete på. När järnvägen och framförallt kraftverket och sulfitfabriken byggdes upp skedde en stor invandring till kommunen. Vi har kartlagt de familjer som kom till socknen och vi har en hel del foton från den tiden. Invånarantalet i socknen fördubblades vid den här tiden. Då fanns det ingen kommunal service som det gör idag. Man tvingades bygga ut skolorna. Mycket av detta försöker vi dokumentera.

Boken "Hissmofors En industri och ett samhälle växer fram" ger en sammanfattning av vad som hände vid sekelskiftet 1800/1900. Boken finns att köpa på Gamla lanthandeln i Krokom.

 

 

 

 

Förening:

Rödöns Hembygdsförening

Skapad av: (2012-06-03 17:11:22) Kontakta föreningen
Ändrad av: Rödöns Hembygdsförening (2022-11-20 10:37:29) Kontakta föreningen