Årsmöte 2019


Rödesund-Wanäs hembygdsförening hade årsmöte 2 februari 2019 i Equmeniakyrkans samlingssal. Karlsborg. Det var ca 50 medlemmar som besökte mötet.
Årsmötet öppnades av ordföranden Kjell Holmåker och Rolf Kvicklund valdes till ordförande för mötet.
Beslut togs på mötet att utöka ordinarie ledamöter i styrelsen till 9 st och till 2 st ersättare.
Föreningen har under 2019 skänkt en summa för iordningställande av en unik kanon "Crusebjörn" som skall placeras op fästningsområdet. 
Vidare har föreningen i samarbete med Bo Sunnefeldt åtagit sig att tillverka och sätta upp ett nytt kors på Garnisonskyrkogården. Denna kyrkogård är ett fornminne. Det ursprungliga korset har på okänt sätt försvunnit.
Föreningen kommer att medverka vid fästningens 200-årsfirande genom att tillsammans med museet ta fram gamla bilder.
Föreningen har som vanligt tagit fram en Årskalender med gamla Karlsborgsbilder och en krönika om äldre tider i Karlsborg.
Mötet avslutades med att Gunilla Olsson och Toivo Statrk berättade och visade bilder från sin selats med Kvasthilda till Holland. 
Förening:

Karlsborg-Rödesund-Wanäs Hembygdsförening

Skapad av: Gunnel Landelius (2019-02-10 15:42:14) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gunnel Landelius (2019-02-10 16:02:09) Kontakta föreningen