Om oss

Bildande av Rödesund-Wanäs hembygdsförening

Genom ett upprop i SLA kallades intresserade karlsborgare till Centralskolans aula den 22 januari 1988 för att bilda en hembygdsförening. Anledningen till detta var den stora planerade omdaningen av Vanäshalvön som skapade en stark reaktion hos många av invånarna i Karlsborg. Det fanns starka önskemål från de...

Läs mer >

Nyheter

Årsmöte 2021

Föreningen håller årsmöte lördagen den 16 oktober kl. 14:00 i Equmeniakyrkan.
 
Föreläsare är Berith Johansson från Tidaholm.