Medlemskap

Som medlem har du tillgång till olika aktiviteter, studiecirklar och andra sammankomster som vi tillsammans arrangerar. Medlemmar får också hyra Stengöls skola till rabatterat pris.

För att bli medlem betalar du in medlemsavgiften på vårt Plusgiro 63 25 46-8. Betalningsmottagare är Rödeby Norra Hembygdsförening.

Medlemsavgiften för 2016 är 75 kr för enskild medlem, eller 150 kr för hela familjen. Glöm inte skriva ditt namn och adress.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter