Tolka rätt

Vi fick ett brev….:

Hej!

Undertecknade är erfarna släktforskare med tolkning av gamla handskrifter som specialitet.
Vi är verksamma inom släktforskarföreningen DIS-Filbyter och har genomfört åtskilliga
kurser i tolkning av gamla texter. All vår erfarenhet från kurserna och andra tolkningsuppdrag
har vi samlat i en bok med titeln ”Tolka rätt! Handledning i tolkning av gamla handskrifter”.

Boken är, så vitt vi känner till, den enda kompletta handledningen som finns i Sverige idag.
Den omfattar 140 sidor med ett gediget innehåll som framgår av innehållsförteckningen (se
nedan, exempel från innehåll).
Som hembygdsforskare är det viktigt att kunna tolka det man hittar i källorna.

Till exempel från boken

Referenser

http://www.fontanen.se/butik

Med vänlig hälsning

Torbjörn Wahlström                   Thorulf Imselius

 

 

 

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter