Bygdeband


Bygdeband Rödeby hembygdsförening

Kategori: Församling

Församlingen har medeltida ursprung.

Församlingen ingick som annexförsamling fram till 1 maj 1915 i Fridlevstads pastorat och bildade därefter ett eget pastorat. Från 1 juli 1951 till och med 1983 var församlingen indelad i två kyrkobokföringsdistrikt: Rödeby norra och Rödeby södra. 

Bygdeband Rödeby

Editerad av: Stefan Lundin (2018-12-17 11:25:53)