Naturen

Vandringsleder i Rödeby

I vårens första späda grönska invigdes den uppfräschade promenadstigen längs Silletorpsån från foten av skidbacken till järnvägsbron ca 500 meter längre norrut.

För ungefär 8000 år sedan började den upp till tre kilometer tjocka inlandsisen, som täckt Sverige, att smälta. Av det myckna smältvattnet bildades ett hav, Baltiska Issjön. En strid isälv, som forsade fram under isen, förde med sig sand ut i havet. Sanden avlagrades och efterhand bildades en stor sandslätt. Där isälvsströmmen varit som starkast hade den grävt en djup, bred fåra i sanden. Rödeby hade fått en isälvsdal, vars mäktighet tydligast märks mellan kyrkan och skidbacken. Dalen inramas av höga branter, på östra sidan fylld med stora klippblock. Den vänstra siden ser helt annorlunda ut. Ovanför branten breder en sandplatå ut sig. Djupa raviner skär in denna. De har inte bildats av isälven utan den fina sanden har där följt med det vatten som sipprat ut ur marken.

Isälven blev så småningom lugnare och är idag en liten å, som stilla slingrar fram på botten av dalen. Denna anses unik och är i Blekinge läns naturvårdsplan betecknad klass II, vilket innebär, att den har mycket stort naturvärde. I Karlskrona kommuns översiktsplan utpekas hela Silletorpåns nederbördsområde som ekologiskt särskilt känsligt, bl a på grund av att ån utgör ett viktigt lekområde för havsöring samt för förekomsten av flodpärlmusslor.

Inga Bergström guidar längs den nyrestaurerade naturstigen längs Silletorpsån

Det är en vederkvickelse för både kropp och själ att promenera där. När man kommer till järnvägsbron kan man välja att gå genom ravinen upp till skolan eller ta backen upp på östra sidan och fortsätta mot Dackestugan och vidare på Dackes promenadstigar. En annan variant är att gå under järnvägsbron och sedan fortsätta åt höger upp mot Rödebyholm.

JH

Vy från leden söder om järnvägsviadukten

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter