Historia

Den första kyrkan byggdes på 11- eller 1200-talet men den fortsatta bebyggelsen är endast dokumenterad från 1624.
Då fanns det fem gårdar inom Rödeby socken:

  • Östra Rödeby
  • Västra Rödeby
  • Inglatorp
  • Svensgöl
  • Idehult

På 1660-talet fanns fler än fyrtio namngivna gårdar. I våra böcker är gårdarna Mo, Rödebyholm, Kestorp, Skärvaboda, Ö Rödeby, V Rödeby, Ålabäck, Johannesberg, Hejetorp, Hökamåla, Mörtön, Sofielund, Bubbetorp, Inglatorp och Sofiedal dokumenterade.

Vår förening bildades 1991.

Efterlysning:
Hembygdsföreningen tar tacksamt emot gamla foton från Rödeby för avfotografering. OBS! Vi behöver endast låna dem några dagar för oförstörande kopiering.

Har du något annat, som gamla kartor, tidningsurklipp eller dylikt som rör bygden vore vi mycket glada om vi får ta del av det/dem.
Kontakta oss!

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter