2007

Söndagen den 14 oktober 2007 invigde hembygdsföreningen rödebyholmsdelen av den gamla kyrkvägen, som innevånarna i skogarna norr om Kestorp använt ända sedan Rödeby gamla kyrka byggdes på 11- eller 1200-talet.

Kyrkvägen mot söder

Ett trettiotal personer deltog i en vandring, som började i södra änden av Rödebyholm. Efter att ha beundrat den höstklädda allén som på sin tid ledde fram till Skrape gård, och fått höra om de tragiska händelser som inträffat där, fortsatte vi över ”strätet”. Här var tidigare åker- och betesmark. Idag är gärdena fyllda av villor med lummiga trädgårdar. Även ”strätet” är inramat av en vacker trädallé.

Kyrkvägen mot norr

Strax innan Skrapelí, backen ned mot Kestorp, vek vi av österut på Majvägen och efter en ganska brant nedstigning var vi på kyrkvägen. Efter allt regnande var vattenståndet högt i Silletorpsån, där den skummade förbi oss. Vägen ligger dock ganska högt ovanför åfåran.

Bron över ån är borta, men man kan tydligt urskilja vägen även på kestorpssidan. Vägen är trots sin ålder i bra skick och lättframkomlig.

Vi följde vägen så långt det gick och sökte oss sedan upp från dalen till villaområdets lekplats, där vi i föreningen bjöd på förfriskningar samt en trevlig frågetävling om Rödebys historia.

Grillfest

 

Nämnas bör att efter det att järnvägen låtit röja längs med järnvägen och ån 2010 har det varit svårt att kunna ta sig fram på vägen.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter