Bilder

Bild- och filmmaterial

Hembygdsföreningen tar tacksamt emot gamla  bilder och filmer med anknytning till Rödeby med omnejd för att omvandla så att  man kan se dem med modern teknik.
Det gäller endast att låna (eller få)  bildmaterial för oförstörande kopiering. Som ersättning får vederbörande ett  digitalt exemplar av det utlånade materialet (tillsammans med det egna  originalet).

Detta ser vi som viktigt för att bevara bildföremålen för framtida generationer och även visa dem för allmänheten.

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter