En 150-årig klenod

1871 kom en man från Fridlevstad och köpte sig en liten gård i Rödeby. Han hette Gustaf Krusberg och hans förfäder kom från Tyskland. Själv var han dock född i Karlskrona, där hans far var skomakaremästare.

Gustafs familj bestod av hustrun Maria samt tre söner och tre döttrar. Gustaf var en mycket aktiv man. Hans kyrkliga intresse och goda sångröst ledde till att han fick tjänstgöra som så kallad vice kantor. Överstelöjtnanten av Kungl. Musikaliska Akademin Byström utfärdade 1861 följande rekommendationsbrev:

”Undertecknad har vid flera tillfällen hört Herr Gustaf Alfred Krusberg som tenorsångare medverka i qvartettsång äfvensom vid Gudstjenst deltaga i ledning af Choralsången, samt funnit att hans förmåga i förevarande afseenden, i förening med lätthet att kunna efter noter föresjunga choraler och enklare sångmelodier, gör honom skicklig att, vid Gudstjenster eller andra kyrkliga förrättningar der sång förekommer, till Församlingens belåtenhet, bestrida befattningen som kyrkosångare.”

Gustaf hade också många kommunala uppdrag, bl a som vaccinatör. Den tjänsten hade han redan i Fridlevstad och i en dagbok, daterad från 1859 till 1880, finns noggranna anteckningar om alla barn han vaccinerade mot smittkoppor. Denna dagbok har Rödeby hembygdsförening nu tacksamt mottagit av en ättling till Gustaf.

Gustafs tre söner emigrerade alla till Amerika (vi berättar om deras vidare öden i vår bok Några emigrantöden från Rödeby) men döttrarna stannade kvar och äldre rödebybor minns nog fortfarande den yngsta, Oktava, som under hela sitt liv var småskollärarinna i Rödeby.

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter