”Starke Bondes bedrift”

På Bakareboda egor i Sillhöfda socken låg vid landsvägen väster om Bakareboda gård ett torp, som kallades Soettia och hvars åbyggnader kvarstodo ända till för omkring 40 år sedan.

Där hade snapphanarne ett tillhåll, då de vågade vistas inomhus.

En dag fick folket i trakten reda på, att bandet gästade stället i fråga. Bud afsändes för att underrätta bönderna i grannskapet, och snart voro dess samlade för att gripa bofvarne. Man visste emellertid, att detta inte skulle gå så lätt, då snapphanarne voro tappert folk och väl beväpnade, menman satte sitt hopp till starke Bonde. Denne redlige odalman var hemma i Långemåla, Rödeby socken, och var vidt och bredt beryktad för sin ofantliga styrka.

Då man smugit sig fram till stugan, såg man att snapphananre, sju eller åtta till antalet, sutto på en bänk vid stigans ena kortvägg. Frsmför dem stod ett långt bord med mat och öl, hvarjämte snapphanarne hade sina bössor liggande framför sig på bordet.

Bonde steg in och hälsade. Som man trodde honom vara ensam sutto snapphanarne lugnt kvar och inbjödo honom att stiga fram. Lugnt klef Bonde fram till bordet, sopade med ett tag ned alla bössorna och förde i samma ögonblick bordet så hårdt mot väggen, att snapphanarne sutto fastklämda och ej kunde komma loss. Nu rusade de öfriga in i stugan och snapphanarne blefvo bundna och förda till länsmannen. Deras vidare öde känner icke berättaren, men sannolikt gjorde man processen kort med dem.”

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter