Våtmarksgruppen

Vi arbetar för att nya våtmarker ska komma till stånd nära byn.

I dagsläget finns två projekt:

1. Projektet Kassabron stoppade Länsstyrelsen 2014 då de har kommit med ett nytt projekt som går ut på att ta bort alla dammar och fördämningar i ån enligt ett EU-direktiv (säger man).
Detta genom att Sveriges regering låtit Länsstyrelsernas tjänsteman tolka EU-direktivet egenmäktigt. Direktivet går nämligen ut på att säkerställa att EU:s medlemsländer ska ha tillräckligt bra vatten för sin försörjning.

Detta innebär att vattenspegeln norr om Kassabron försvinner och kommer att ersättas med dy och mera bladvass och i förlängningen en fullständig igenväxning av åområdet.

Våtmark Kassabron

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Projekt Maden kan förmodligen inte förverkligas då flera markägare inte är överens med vad som är positivt i projektet och för dem själva.

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter