Kulturkvällar

2018

Den 26 mars spelade ”On The Road” för oss. Det var många som lyssnade till en countryinspirerad stil.
I pausen var det lotteri, kaffe/te och kakor. Därefter fortsatte spelandet. Det hela var mycket uppskattat.

Den 5 februari hade vi besök av Lasse Larsson från Karlskrona. Han berättade om de forna Karlskrona och de fina kulturbyggnader och innegårdar som fortfarande finns kvar. Trots femtio- och sextiotalets fullkomligt galna rivningshysteri som spreds genom Sverige och då även Karlskrona kan man än idag hitta pärlor från förr.
Många bilder visade hur det såg ut. Lasse visade och sålde även sina egna böcker ”K-märkt”.
Det hela var mycket uppskattat av oss som var där.
Efteråt serverades kaffe/te med hembakat och därefter lotteri.

2017

Måndagen den 30 okt besöktes föreningen av sverigevandraren Tommy Nilsson från Ronneby. Han visade bilder från östra Blekinge och berättade intressanta anekdoter och övrigt som hörde till. Det hela var mycket uppskattat. Efteråt serverades kaffe/te med hembakat och därefter lotteri.

 

Måndagen den 24 april visade föreningen med hjälp av Ingegerd Holm bilder från sevärdheter i Karlskrona med omnejd. Lotteri, kaffe/te med hembakat.

Årsmötet ägde rum den 20 mars. Till att leda mötesförhandlingarna valdes Ingegerd Holm och till sekreterare Jan Hammar. Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes och så även ekonomin. Styrelsen fick ansvarsfrihet. Styrelsemedlemmarna omvaldes.
Efter förhandlingarna bjöds det på kaffe/te och hembakat. Därefter visade Jan ett bildspel om vår natur och bjöd på lite visdomsord i bildform om hur vi åldras.

Måndagen den 13 februari visade Ingegerd Holm bilder från resor till och från Nordkap i Norge. Lotteri, kaffe/te med hembakat.

2016

Måndagen den 28 november hade vi vårt årligt återkommande adventsfirande med i år besök av PRO-kören som underhöll oss med sånger och musik. Lotteri, kaffe/te med hembakat julkakor.

PRO-kören underhåller med Sten-Erik Nilsson på dragspel

 

 

 

 

 

 

 

 

Rödeby Hembygdsförening firar 25 år

Lördagen den 19 november firade föreningen 25-årsjubiléum i Centrumhuset i Rödeby. De tidigare ordförandena var inbjudna och fick ge en tillbakablick på de gångna åren. De tyckte att föreningen hade utvecklats på ett positivt sätt. Vi har gått från gammal teknik med klipp och klistra till digital dito med allt vad det innebär.

Våra närmaste föreningsvänner uppvaktade jubilaren med tal och blommor.

Nya böcker om vår trakt har tagits fram med den senaste ”Torpboken” nytryckt så sent som i fredags.

Christer Peters underhöll.

En god buffé med efterföljande kaffe och tårta avnjöts under kvällen. Alla närvarande tycktes trivas. Ordförande tackade alla och informerade om kommande aktiviteter som
”I advent” kommande måndag 28 november.

Rödeby Hembygdsförenings ordförandena från begynnelsen,
Bo Nilsson, Inga Bergström, Kjell Lindquist samt nuvarande Lennart Hansson.

Christer Peters underhöll hela kvällen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måndag den 3 oktober berättade Olle Melin om sällsamheter i Karlskrona. Bl a pratade han om Björkholmen och dess hus med innevånare samt de s k ”originalen”. Många av varvsarbetarna (pillemausarna) hade sina bostäder på Björkholmen. Olle berättade flera historier om dessa och även om deras smeknamn och hur de fick dem.

Olle Melin berättar om sällsamheter i Karlskrona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måndag den 25 april berättade Inga Bergström om historien och de olika ägarna på Skrape. 1741 kommer en intressant släkt in i bilden nämligen släkten Springer.
Nästa stora händelse var mordet på morgon den 11 december 1819. Namnet Skrape ändrades till Rödebyholm 1843.

 

Årsmötet ägde rum den 21 mars. Till att leda mötesförhandlingarna valdes Ingegerd Holm och till sekreterare Jan Hammar. Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes och så även ekonomin. Styrelsen fick ansvarsfrihet. Styrelsemedlemmarna omvaldes. Till ny styrelsesuppleant valdes Volker Schmidt. Ny revisor blev Tony Ramberg. Ordinarie ordförande avslutade mötet och tackade Ingegerd Holm med påskchoklad för sin insats. Efter pausen informerades om vad de olika arbetsgrupperna gör.
Vi visade även en del ”filmsnuttar” från den kommande rödebyfilmen.

 

Måndagen den 15 februari underhöll Pia och André oss med sång och musik. Pia sjöng evergreens och André ackompanjerade. André spelade jazz på keyboard och sjöng till. De avtackades med rungande applåder och bjöd på några extranummer till allas förtjusning. I kaffepausen var det sedan dragning av försålda lotter.

 

2015

Måndagen den 30 november hade vi vårt årligt återkommande adventsfirande och SPF-kören underhöll med julsånger. Tyvärr endast ett trettiotal personer slöt upp.
Lotteri med kaffe/te och julkakor.

SPF-kören tar ton till ackompanjemang av bl a Esko Widströmer

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 5 oktober hade vi besök av två Rickard Olsson från Söderåkra och Alf Karlsson från Torsås som berättade om festplatsen ”Masten”. De hade samlat et gediget material om festplatsens tillblivelse till dess nedläggning.
Alf Pettersson från Viökvarn spelade i Lennes orkester och berättade några episoder.
Många intresserade åhörare slöt upp och glädjande många som inte gästat oss tidigare.

Gamla insläppet

 

 

 

 

 

ABBA besöker Masten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 27 april hade vi besök av ”Spexmakarna”. Omkring 50 personer roades av deras upptåg.

Spexmakarna Hans och Bebben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 16 februari visade vi ytterligare några bilder från nationalparker i Sverige. De få besökare som var på plats var mycket nöjda med visningen.

Fagertärn

 

2014

Den 27 oktober visade och berättade Kent Lewén om Krönabanan i ord och bild inför stor publik.

 

 

September 29 visade Tobias Henricsson en kavalkad om Rödeby Skolorkester och informerade om sin hemsida om samma ämne där han håller på att samla ihop orkesterns historia.

 

 

Den 28 april berättade Inga Bergström om torpgruppens arbete med att samla in och kartlägga fakta om torpen i Skärvaboda. Bilder om detta visades.

 

 

I februari, den 17:e, visade vi bilder om ”Några nationalparker” från Abisko, Fulufjället samt Norra Kvill.

2013

Den 4 november
Barbro Lundell och Gullvi Svensson sjöng och spelade för rödebyborna.

2012

Måndagen den 3 december hade Hembygdsföreningen sin traditionella säsongsavslutning ”I advent”.
I år underhöll PRO:s sångkör med Sten-Erik Nilsson på dragspel och Percy Greiff på gitarr. I pausen visade och berättade Ingrid Andersson och Bo Sundström om gamla bruksföremål som användes inför jul vid slakt och bak.
Efter kaffe och lotteridragning fortsatte PRO-kören med ytterligare sång och musik.

PRO-kören sjunger

 

Ingrid Andersson och Bo Sundström visar gamla bruksföremål

 

 

 

Den 17 september
berättade Hans Rosengren om en svensk sjöman som blev sjökapten och hade ett spännande äventyr i fjärran östern.

Hans Rosengren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 18 april
Professor Jan Mikaelsson vid Kalmar Högskola håller föredrag om ”Eld, is och vatten om ån och urberget”.

Jan Mikaelsson

 

 

2011

Den 28 november firades det sedvanliga arrangemanget ”I Advent”.
Rödeby SPF-kör underhöll med vackra julsånger. Ingrid Andersson visade gamla bruksföremål och Curt Trulsson visade gamla slaktredskap och lite annat.

Kvällen avslutades med att Rydbergs ”Tomten” lästes.

 

2010

Den 12 oktober berättade Gustav Karlsson om några författare med anknytning till Rödeby.
Bland annat nämndes Eyvind Johnson vars mor kom från Rödeby och som under slutet av 1800-talet hamnade i Norrland som hemhjälp åt sina två bröder som arbetade som rallare.
Laura Fitinghoff bodde på gården Sofielund i slutet på 1800-talet. Hon skrev bland annat boken Barnen från Frostmofjället.
Erik Ransemar var en författare som värnade om arbetarleden. Han bodde som ung i nuvarande Rödebyholm i närheten av Lyran. Han skrev om ”Byn vid de två vägarna” där flera rödebybor kunde identifiera sig.
Ingrid Wallerström med ”Knäckkalaset” och flera andra barnböcker. Hon bodde ungefär där nya väg 28 går fram vid Snoppsberg.

Kvällsupplevelsen blev mycket uppskattad av åhörarna. Dragspelsvirutiosen Lars-Erik Andersson från Lyckeby spelade i pauserna med den äran.

 

2008

Kyrkokören underhåller ”I advent”

 

 

 

 

 

 

Måndagen den 24 november deltog Rödeby kyrkokör med julsånger ”Inför advent”, vilket var mycket uppskattat. Efter kaffet visades bilder från när och fjärran.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter