Anna-Lisatorpet

2011 Kulturarvsdagen

Dagen arrangerades den 11 september 2011 till minne av vårt kulturarv. Vi samlades vid resterna av den gamla backstugan ”Anna-Lisatorpet” i Hökamåla.

Gamla bruksföremål visades av Bo Sundström.

Bosse visar gamla bruksföremål

Initiativtagaren till restaureringen av stugan, Gustav Karlsson, berättade om arbetet med att gräva fram ruinen av stugan och Inga Bergström berättade om  livsödet Anna-Lisa.

Gustav berättar

 

2010

Cykeltur med start  från parkeringen nedanför skidbacken. Fem tappra cyklister infann sig ledda av Kjell Lindquist. Färden följde Stationsvägen och Mörtövägen till Sofielundsvägen. Hundklubben passerades och man kom åter ut på Mörtövägen öster om Hökamåla och därifrån över vägen till torpet.
Där fanns flera som kommit billedes. Börje Pettersson hade ordnat så att grillen var klar att använda.
Gustav Karlsson berättade om utgrävningsarbetet och bakgrunden om torpet med dess tidiga invånare under tiden som medhavd matsäck inmundigades.

Alla närvarande var nöjda med dagens utfärd.

Grunden av torpet

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter