Valborg

Efter 2010 har ingen förening ensam orkat ta på sig det digra jobbet att arrangera Valborg i Rödeby. Dessutom finns det ett stort säkerhetsansvar som heller ingen förening kan åta sig i samband med vårbrasan.

2009

På grund av extrem torka och vattenbrist hade kommunen utfärdat eldningsförbud.

Tal till våren hölls av komminister Annika Bengtsson.

 

2008

Årets valborgsmässofirande var mycket välbesökt. Våren hälsades välkommen av vår kyrkoherde Pamela Garpefors.
Efter vårtalet spelades ”Du gamla du fria” på trumpet. Bålet tändes till sång av ABF: s manskör.

Valborgsmässofirandet är ett samarrangemang mellan Rödeby Hembygdsförening, OK Dacke och Karlskrona Slalomklubb.

Valborgsbrasa i skidbacken

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter