Naturstigen ”Isälvsleden”

2016

Även detta år föranledde leden en hel del arbete. Särskild den södra delen från stationen till Kassabrovägen tog mycket tid i anspråk. Vidare rensades den norra delen både från främmande föremål, sly och löv.
Naturen och även med hjälp av yttre krafter i form av slynglar föranleder mycket extra jobb och kostnader både för kommunen och föreningen. Således behövs en del arbete med broarna. Det arbetet får vi lägga över till nästa år.

2015

Leden underhölls som tidigare år med både röjning av sly och småreparationer både under våren och hösten.

2014

Nya bron norra leden

Nya bron norra leden

Hela leden är i behov av underhåll och skötsel och sådant genomfördes flera gånger under året. Bland annat byggdes en ny bro vid ”Rotabacken”, dvs strax söder om norra ingången till leden.
Mycket arbete och material går åt till att reparera vandaliserade staket och broar.

2013

Invigningen södra leden 2013-08-31

Invigningen södra leden 2013-08-31

Under året arbetade vi med den södra delen från Åvägen till Kassabrovägen. Ny bro över Silletorpsån byggdes hösten 2012 – våren 2013. Sträckan var från början svårforcerad men efter idogt arbete kunde leden invigas den 31 augusti.

 

2011

Isälvsleden - norra delen

Isälvsleden – norra delen

Efter stormen Per tröttnade en stor gran och la sig tvärs över leden strax efter järnvägsviadukten. Vi fick hjälp av parkförvaltningens duktiga OSA-gäng att göra leden framkomlig igen.

2010

Södra delen av leden mellan Stationsvägen och Åvägen gjordes i ordning med nya spångar, små broar och rör för att leda bort vatten från prästabacken. Mycket sly fick också rensas bort. Vi fick även hjälp av kommunens fas 3-arbetare med att kärra ut makadam.

2007-08

Första delen av stigen invigdes den 13 maj 2007.

Mycket arbete har nedlagts utmed hela stigens sträckning från Stationsvägen till järnvägsbron.

Arbetet har utförts av en arbetsgrupp i hembygdsföreningen.

Resterande sträcka från järnvägsbron fram till Majvägen (på Rödebyholm) färdigställdes 2008.

Stigen under arbete

Från invigningen

Del av naturområdet

Resterande del av ”Naturstig Isälvsdalen”

Stigen från järnvägsbron och norrut mot Rödebyholm färdigställdes under 2008
av medlemmar i hembygdsföreningen.

Kommande underhåll visar att behovet är stort och begäran om bidrag och hjälp
emotses från kommunen.

 

”Rotabacken”

Stigen börjar vid Majvägen

Stigen ansluter till befintlig led från skolan

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter