Årensning

2016

De gamla lastbilsdäcken (sju stycken) plockades ytterligare en gång upp ur ån på diverse ställen. Av någon anledningen kommer de tillbaka trots att vi inte vill det. Denna gång ställde dock Tekniska förvaltningen – Park i kommunen upp och transporterade bort däcken tillsammans med sopor och annat skräp som lämnats kvar efter de tillfälliga gäster som annekterat den tidigare stationsbyggnaden. Den byggnaden är numera ett minne blott.

2006

rensades Silletorpsån från diverse icke naturliga föremål.

Några av oss som gjorde det

Något av det som hittades

Arbetet startade redan vid södra Sillsjön och avslutades bakom Elinebergs kvarnruiner.

Vi har plockat upp allt naturligt material som hindrat vattnet från att rinna i ån, men det har tyvärr funnits en hel del annat som av någon anledning hamnat där, t ex bil- och traktordäck, pjäxor, kabeltrummor, pulkor, tvättgryta, flaskor av olika sorter för att nu nämna något.

Det blev fyra stora containrar som vi skickat till Bubbetorps återvinningsanläggning.

Hur har allt detta hamnat i ån kan man undra över men det som inte syns finns ju inte!

Vi som har kämpat med rensningen under hösten 2006 har varit: Kjell Lindqvist, Börje Pettersson, Inga och Rune Bergström, Åke Andersson, Anita Kaijser, Gordon och Margaretha Johansson och Folke Plejmark.

Vår förhoppning är att vi återigen kan njuta av fiskynglens lek och att laxöringen och flodpärlmusslorna ska trivas i ån.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter