Om oss

 

Välkommen till Rödeby Hembygdsförening

 

Centrumhuset, f d kommunalhuset, där bl a vår förening har en fast punkt i tillvaron.

Vad gör vi i Rödeby Hembygdsförening?

  • Vår målsättning är att dokumentera gårdagen, bevara och utveckla nutiden samt planera morgondagen
  • Vi är remissinstans för aktuella kommunala planeringar som berör Rödeby

Använd...

Läs mer >