Välkommen till Rödeby Hembygdsförening

Centrumhuset, f d kommunalhuset, där bl a vår förening har en fast punkt i tillvaron.

Vad gör vi i Rödeby Hembygdsförening?

  • Vår målsättning är att dokumentera gårdagen, bevara och utveckla nutiden samt planera morgondagen
  • Vi är remissinstans för aktuella kommunala planeringar som berör Rödeby
  • Eftersom Rödebys kyrkoböcker nu har lämnats till Lunds landsarkiv kan inte pastorsexpeditionen längre hjälpa allmänheten i släktforskningsfrågor. Därför kommer Rödeby Hembygdsförening att åta sig denna service.

Använd mejladress [email protected] eller [email protected] för att komma i kontakt med oss.

Olika aktiviteter med kurser för gammal som ung pågår, se vidare under arbetsgrupper.

 

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter