Brukspatron Carl Ekmans hästdroska - ett renoveringsprojekt


Brukspatron Carl Ekmans hästdroska

- ett renoveringsprojekt i Risinge Hembygdsförenings regi 2007 - 2015

Läs den intressanta historien om hur hästdroskan renoveras från ett "vrak" till ett stiligt ekipage som väl passar brukspatronen.

Ekmans Vagn

Editerad av: Elisabeth Blomkvist (2020-04-10 19:21:36)