Styrelsen 2021



Ordförande
Fredrik Blomberg, tel 070-926 23 34

Vice ordförande
Torsten Strand, tel 076-033 29 93

Kassör
Bo Remning, tel 076-170 10 25

Ledamöter
Åsa Johansson, tel 070-378 38 45
Marie Felix, tel 073-058 58 75
Monica Remning, tel 076-172 10 25
Marianne Persson, tel 070-625 91 74
Hans-Gösta Carlsson, tel 070-171 33 68
Veine Andersson, tel 076-763 13 43
Barbara Leuenberger, tel 070-253 46 54
Karin Fors, tel 070-663 87 40

Intendenter
Monica Remning, tel 076-172 10 25 - Huvudansvarig för museet och samlingarna
Åsa Johansson,tel 070-378 38 45 - Huvudansvarig för byggnaderna
Marianne Persson, tel 070-625 91 74 - Huvudansvarig för den textila avdelningen
Karin Fors, tel 070-663 87 40 - Byggnader

Utanför styrelsen
Kaj Persson,  tel 076-133 93 42 - Börsjö kvarn

Arkivarier
Hans-Gösta Carlsson, tel 070-171 33 68,  sammankallande
Marianne Persson,  tel 070-625 91 74

Webbredaktör
Elisabeth Blomkvist, tel 070-745 54 91, [email protected]

 

 

 

 

 

Förening:

Risinge Hembygdsförening

Ändrad av: Risinge Hembygdsförening (2021-09-07 13:44:49) Kontakta föreningen
Skapad av: Risinge Hembygdsförening (2018-06-27 18:00:15) Kontakta föreningen