Styrelsen 2022Ordförande
Fredrik Blomberg, tel 070-926 23 34

Vice ordförande
Lars Cederulf, tel 070-200 89 09

Kassör
Elisabeth Blomkvist, tel 070-745 54 91

Vice kassör
Åke Hellman, tel 073-223 10 38

Ledamöter
Åsa Johansson, tel 070-378 38 45
Marie Felix, tel 073-058 58 75
Monica Remning, tel 076-172 10 25
Marianne Persson, tel 070-625 91 74
Barbara Leuenberger, tel 070-253 46 54
Karin Fors, tel 070-663 87 40
Torsten Strand, tel 076-033 29 93

Ersättare
Hans-Gösta Carlsson, tel 070-171 33 68

Intendenter
Monica Remning, tel 076-172 10 25 - Huvudansvarig för museet och samlingarna
Åsa Johansson,tel 070-378 38 45 - Huvudansvarig för byggnaderna
Marianne Persson, tel 070-625 91 74 - Huvudansvarig för den textila avdelningen
Karin Fors, tel 070-663 87 40 - Byggnader

Utanför styrelsen
Kaj Persson,  tel 076-133 93 42 - Börsjö kvarn

Arkivarier
Hans-Gösta Carlsson, tel 070-171 33 68,  sammankallande
Marianne Persson,  tel 070-625 91 74

Webbredaktör
Elisabeth Blomkvist, tel 070-745 54 91, [email protected]

 

 

 

 

 

Förening:

Risinge Hembygdsförening

Skapad av: Elisabeth Blomkvist (2018-06-27 18:00:15) Kontakta föreningen
Ändrad av: Risinge Hembygdsförening (2022-03-28 20:12:11) Kontakta föreningen