Om oss

I västra Närke, i Lekebergs kommun, finns ruinen efter Riseberga kloster, ett medeltida kloster inom cisterciensorden. Föreningen Riseberga Rediviva verkar för att bevara och levandegöra klosterruinen samt stödja forskning om den.

Föreningen Riseberga Rediviva bildades 1989 och i dess stadgar står:

”Föreningens ändamål är att på olika vägar inspirera till, initiera och stödja arkeologisk, antikvarisk och historisk forskning runt Riseberga klosterruin samt att medverka till att forskningsresultaten redovisas både i form av vetenskapliga rapporter och mer lättillgänglig information såsom broschyrer och utställningar. Därvid kan kulturellt värdefull dokumentation på olika områden rörande Riseberga medeltida nunnekloster, dess liv och verksamhet forskas fram, sammanställas och levandegöras. Föreningen ska verka för klosterområdets bevarande och ändamålsenliga skötsel.”

Läs mer om vår verksamhet i följande dokument:

Verksamhetsberättelse 2015.pdf
Verksamhetsberättelse 2016.pdf
Verksamhetsberättelse 2017.pdf
Verksamhetsberättelse 2018.pdf
Verksamhetsberättelse 2019.pdf
Verksamhetsberättelse 2020.pdf
Verksamhetsberättelse 2021.pdf
Verksamhetsberättelse 2022.pdf
Verksamhetsberättelse 2023.pdf

 

 

 

Årsmötesprotokoll 2018.pdf
Årsmötesprotokoll 2019.pdf
Årsmötesprotokoll 2020.pdf
Årsmötesprotokoll 2021.pdf
Årsmötesprotokoll 2022.pdf
Årsmötesprotokoll 2023.pdf​​​​​​​

 

 

 

Kontakta oss

 Riseberga Rediviva, c/o Wivianne Högman, Tryggebodavägen 20, 716 94 Mullhyttan
 070-6579194[email protected]