Om oss

I västra Närke, i Lekebergs kommun, finns ruinen efter Riseberga kloster, ett medeltida kloster inom cisterciensorden. Föreningen Riseberga Rediviva verkar för att bevara och levandegöra klosterruinen samt stödja forskning om den.

Läs mer >

Nyheter

Guidningar för barn och ungdomar

Från med våren 2018 erbjuder vi en nyhet, nämligen särskilda visningar för barn och ungdomar i grupp. De passar till exempel för skolklasser. Två utklädda nunnor berättar om klostrets historia på ett lättförståeligt sätt. Läs mer i vårt informationsblad.

Föredrag om Edsbergs kyrka och Riseberga

Som ett samarrangemang med Edsbergs församling inbjöd vi till föredrag den 27 oktober. Undertecknad, som är styrelseledamot i Riseberga Rediviva, berättade under rubriken ”Kloster, kyrka och säteri”.

Sedan en tid tillbaka forskar jag om Edsbergs kyrka med syftet att ge ut en bok. Under detta arbete har jag sett att det...

Läs mer >

Resa till Vreta kloster och Linköping

En vacker morgon den 27 april 2019 for Mullhyttans Buss med 27 resenärer från föreningarna Riseberga Rediviva och Arkeologi och historia i Örebro mot Vreta Kloster.

Där togs vi om hand av guiderna Märta och Arne Karlsson som berättade om Vreta kyrka och om de intilliggande resterna...

Läs mer >

Visa fler
Visa fler aktiviteter

Kontakta oss

 Riseberga Rediviva, c/o Wivianne Högman, Tryggebodavägen 20, 716 94 Mullhyttan
 070-6579194[email protected]