Om oss

I västra Närke, i Lekebergs kommun, finns ruinen efter Riseberga kloster, ett medeltida kloster inom cisterciensorden. Föreningen Riseberga Rediviva verkar för att bevara och levandegöra klosterruinen samt stödja forskning om den.

Föreningen Riseberga Rediviva bildades 1989 och i dess stadgar står:

”Föreningens ändamål är att på olika vägar...

Läs mer >

Nyheter

Intresset var stort när vi inbjöd till visning av den pågående arkeologiska undersökningen vid Riseberga den 14 juni. Minst 90 personer deltog. Tre arkeologer från Arkeologgruppen i Örebro AB berättade om sitt arbete i klosterruinen, nämligen Ebba Knabe, Leif Karlenby och Erica Strengbom. De har grävt ett schakt intill den stående...

Läs mer >

Under 2022 inledde Riseberga Rediviva ett samarbete med Länsstyrelsen i Örebro län angående ny forskning om Riseberga kloster. Tanken är att vi genom ett antal små projekt ska öka kunskaperna om det forna klostret och om dagens klosterruin.

En del stor del av arbetet utförs av arkeologer från Arkeologgruppen AB i...

Läs mer >

Vårt årsmöte den 15 april gästades av arkeologen Andreas Jansson som arbetar som arkeolog och antikvarie vid Länsstyrelsen i Örebro län. Han höll ett mycket intressant föredrag under rubriken ”Riseberga kloster – kulturmiljö och kunskapskälla”. Riseberga klosterruin är en mycket värdefull kulturmiljö, en av de mest värdefulla i länet. Klostret är...

Läs mer >

Visa fler

Kontakta oss

 Riseberga Rediviva, c/o Wivianne Högman, Tryggebodavägen 20, 716 94 Mullhyttan
 070-6579194[email protected]