Ruveröds kvarn

Boningshusets bålevägg redFotograf: Boningshusets bålevägg redRuveröds vattenkvarnsanläggning består av ett litet envånings boningshus byggt i skiftesverk med stolpar och båle av eke och under halmtak samt inrymmande stuga, kök, kammare och spiskammare samt ett invid detta beläget kvarnhus likaledes byggt i skiftesverk av eke och med fullständigt bevarad kvarninredning. Även denna sistnämnda byggnad är i en våning och under halmtak och inrymmer en enda lokal nämligen kvarnkammaren

Stugfogde är Thorild Sandström tel  0435-440896.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter