Öppet i Arkivlokalen och Hembygdsstugan

Öppet hus i Arkivlokalen Ljungbyhed
Varje torsdag kl. 13.00-16.00. Sommaruppehåll juni-augusti.

Möjlighet att forska i vårt arkiv, ta del av vår stora fotosamling, tidningsurklipp, kartor mm.                                                                                                                                                Bekanta Dig med vårt stora referensbibliotek med gamla böcker, t.ex. länskungörelser från 1800-talet, Hembygdsböcker från trakten och mycket annat intressant.

Vi har också register av olika slag t.ex bouppteckningsregister, emigrantregister och rekonstruktion av Riseberga-Färingtoftas ”hopplösa” kyrkoböcker på 1840-talet.
Polemans arkiv förvaras tills vidare i föreningens arkivlokalen och är tillgängligt för forskning
Eftermiddagsfika med en enkel kaka serveras också för valfri slant.

Aktivitetsdagar i Hembygdsstugan
Torsdagar från maj till november kl. 13.30 (Dag kan komma att ändras). Se info på anslagstavla. Alla som vill och kan möts i Hembygdsstugan och förenar nytta med nöje. Det finns mycket att syssla med både ute och inne som gagnar föreningens verksamhet.
Vi bjuder på fika.

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter