Öppet i Arkivlokalen och Hembygdsstugan

Öppet hus i Arkivlokalen Ljungbyhed
Varje torsdag kl. 13.00- 16.00. Sommaruppehåll juni till 15 augusti. Möjlighet att forska i vårt arkiv, ta del av vårt stora referensbibliotek med gamla böcker, t.ex. länskungörelser från 1800-talet. Hembygdsböcker från trakten och mycket annat intressant. Föreningen har också en stor fotosamling i original eller digitalt.
Polemans arkiv förvaras tills vidare i föreningens arkivlokal i Ljungbyhed.
Eftermiddagsfika med en enkel kaka serveras också för valfri slant.

Aktivitetsdagar i Hembygdsstugan
Torsdagar från maj till november kl. 13.30 (Dag kan komma att ändras). Se info på anslagstavla. Alla som vill och kan möts i Hembygdsstugan och förenar nytta med nöje. Det finns mycket att syssla med både ute och inne som gagnar föreningens verksamhet.
Vi bjuder på fika.

Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan.