Öppet i Arkivlokalen och Hembygdsstugan

Öppet hus i Arkivlokalen Ljungbyhed
Varje torsdag kl. 13.00-16.00. Sommaruppehåll juni-augusti.

Möjlighet att forska i vårt arkiv, ta del av vår stora fotosamling, tidningsurklipp, kartor mm.                                                                                                                                                Bekanta Dig med vårt stora referensbibliotek med gamla böcker, t.ex. länskungörelser från 1800-talet, Hembygdsböcker från trakten och mycket annat intressant.

Vi har också register av olika slag t.ex bouppteckningsregister, emigrantregister och rekonstruktion av Riseberga-Färingtoftas ”hopplösa” kyrkoböcker på 1840-talet.
Polemans arkiv förvaras tills vidare i föreningens arkivlokalen och är tillgängligt för forskning
Eftermiddagsfika med en enkel kaka serveras också för valfri slant.

Aktivitetsdagar i Hembygdsstugan
Torsdagar från maj till november kl. 13.30 (Dag kan komma att ändras). Se info på anslagstavla. Alla som vill och kan möts i Hembygdsstugan och förenar nytta med nöje. Det finns mycket att syssla med både ute och inne som gagnar föreningens verksamhet.
Vi bjuder på fika.

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland