Malrör, Bronsåldershög

Fornlämning Bronsåldershög.

Malrör är det största röset i Norra Åsbo härad.