Nybo gård

Gård belägen strax nordost om Herrevadskloster i Riseberga socken.
När Riseberga Hfl. tar sin början 1810 finner vi Högvälborna Fru Grefvinnan Barck boende på gården Nybo. På gården bor äver Fröken Eleonora Charlotta Sofie Toll född 1782 24/8.
Sofie Toll ingår 1820 7/1 äktenskap med Capten, Välborne Herr Carl-Gustaf Påhlman född 1781 3/6.
Från mitten av 1820-talet bebos Nybo gård av Krigs Commisarie Pehr Olof Leth och hans familj. Efter PO Leths död ägs gården av hans arvingar.
I slutet av 1850-talet ägs Nybo av Regementshästläkare B G Ringhem. Gården är under Ringhems tid utarrenderad.
I slutet av 1860-talet kommer Nämndeman Sven Forsberg till gården som ägare.
Efter Sven Forsbergs död 1883 tillträder sonen, Patron och Kyrkvärd Hilmer Martin Forsberg gården och brukar denna in på 1900-talet.


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-22 11:02:16) Kontakta föreningen
Ändrad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2018-09-11 09:04:34) Kontakta föreningen