Hallagården, klockaregården

Hallagården har beteckningen Riseberga nr 5.

Flera torp hör till gården.