Hallagårdens by i Riseberga

" By" som bestått av Klockaregården och flera torp/arrenden under denna, och som under 1900-talet avstyckades och friköptes. Även flera mindre tomter styckades av och bebyggdes. Består idag (2017) av 10-talet fastigheter.


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2017-12-12 12:32:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2019-05-30 20:44:34) Kontakta föreningen