Hallagårdens by i Riseberga

" By" som bestått av Klockaregården och flera torp/arrenden under denna, och som under 1900-talet avstyckades och friköptes. Även flera mindre tomter styckades av och bebyggdes. Består idag (2017) av 10-talet fastigheter.