Brandsberga nr.1 5/32 mtl Gården vid källarbacken

Gården vid källarbacken under Brandsberga nr.1 i Riseberga socken.

Gården låg i backen, norr om vägen som går mellan väg nr. 108 och gamla Brandsbergavägen.

1810-1823 Åbon Sven Pehrsson med familj

1823-1845 Förre Åbons son Sven Svensson med familj.

1845 byter gården mantal, till 5/64 mtl.

1845-1848 Åbon Anders Nilsson med familj.

1848-1863 Åbon Sven Nilsson med familj.

1863 Upphörde denna gård. Det bodde troligen någon inhyses i bostaden en tid därefter, ingen Åbo är skriven här efter 1863.