Brandsberga Bränneri

Bränneriet var beläget på fastigheten Brandsberga 2.

Bränneriet startade som ett gårdsbränneri 1840 för att senare efter tillväxt bli andelsbränneri. 1930 arbetade här 1 brännmästare och 7 arbetare.

Verksamheten lades ner under 1960-talet.