Stathuset under Brandsberga nr.2

Stathuset låg vid gamla korsvägen i Brandsberga. Vilket år det blev byggt har inte blivit utrett. Kanske på 1880-talet. Det fanns bostäder nere på gården för pigor, drängar och någon familj. Därför är det svårt att avgöra var familjerna bodde.

Detta hus revs i början på 1960 talet.

1963 köper åkeriägare Lennart Johnsson tomten där huset har legat, samt björkebacken väster därom. Bygger lastbilsgarage på tomte och en stor villa i björkebacken.