Brandsberga 1.14 Erik Nilssons

Detta torpet hade inget namn i husförhörslängderna, det kom till 1859. Under Brandsberga nr.1 i Riseberga socken.

1859-1875 Nils Åkesson Hultberg med hustrun Sissela Bondesdotter.

1875-1935 Torparen Carl Alfred Persson Andersson med familj. Carl Alfred blev soldat 1879, fick då namnet Andersson.

1935 gifter sej Carl Alfreds dotterdotter Ruth, med Erik Nilsson, som då tog över ägandet av gården. Efter deras död är det en son till dem, som äger gården.


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-20 00:12:29) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2014-06-20 00:12:29) Kontakta föreningen