Skärholma gård

Gård i Riseberga sockens västligaste del vid gränsen till Övad i Vedby socken.
I Riseberga tidiga Husförhörslängder benämns gården "Hollmana"
Gården är ett gammalt boställe till Kungliga Skånska Husarreg. anslaget till regementsskrivaren.

Åren före 1820 står Camerer Rönström vid Herrevadskloster skriven som arrendator av gården och efter dennes död hans änka.
Under åren som följer finns Camerer Billing, Inspector Eric Mattias Wittlof, Fält Camerer Leth och Qvartermästare Olof Rönström med flera upptagna på gården.

På 1840-talet arrenderas gården av Ingenjör J.L Åberg som 1846 flyttar till Skoghuset som arrendator.
Regementsskrivare G. Gjertz på Herrevadskloster står från slutet av 1840-talet till sin död 1861 som indelningshavare av gården.

Från 1863 arrenderas gården av Per Olsson född 1815 i Riseberga. Per Olsson blir i slutat av 1860-talet torpare under gården och N.M Segerström f. 1812 i Håstad tillträder som arrendator. Segerström avlider 1878 och 1879 kommer Fanjunkare Johan Ludvig Gustaf Klerck f. 1845 i Riseberga som ny arrendator.
När familjen Klerck flyttar till Lund 1894 blir gården utarrenderad till Bengt Trulsson i Övad i Vedby socken.


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-22 11:29:33) Kontakta föreningen
Ändrad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2015-12-10 15:48:56) Kontakta föreningen