Skärholma

Samling av gårdar och bostäder strax innan gränsen till Vedby socken i Riseberga sockens västligaste del.