Björkarp 1

Björkarp 1 omfattar 2 gårdar belägna i den nordligaste delen av Riseberga socken, idag strax söder om väg 21 mellan Klippan och Perstorp.

Vid enskiftet 1822 åsattes båda gårdarna 3/8-dels "förmedlat Krono Skatte Hästhemman under Kungsgården Herrevadskloster"
Den ena gården (i skifteshandlingarna benämnd A) ägdes av Ola Matsson.
Den andra gården ( i skifteshandlingarna benämnd B) ägdes av Regementsstockmakaren Nils Forsberg.


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-21 22:52:06) Kontakta föreningen
Ändrad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-21 22:52:06) Kontakta föreningen