Björkarp by

By i Norra delen av Riseberga socken på gränsen till Vedby socken.
Byn utgörs av 2 gårdar med flera tillhörande torp.