Lökshuset

Gården är belägen strax utanför Ljungbyhed på södra sidan om Rönneå.
Gården är boställe under Kolleberga och omfattar år 1813 3/8-dels mtl.