Svenstorp 2, Riseberga

Efter enskiftet 1826 består fastigheten Svenstorp 2 av två gårdar om vardera 5/32-dels mtl. Den ena ägs av Måns Nilsson, den andra av Enkan Lusse Assarsdotter, båda har "kvarboenderätt".
På 1880-talet brukas gårdarna av Åbo Mattias Persson och Åbo Anders Persson.
Till gårdarna har hört flera torp.