Svenstorp 1, Riseberga

Fastigheten Svenstorp 1 består efter enskiftet 1826 av 2 gårdar om vardera 5/32-dels mtl.
Ägare till den ena gården är Måns Nilsson vars gård skulle utflyttas inom 6 år, den andra gården ägs av Enkan Boel Nilsdotter som fick "kvarboenderätt"
På 1880-talet äger Sergeant Olof Ljungdal den ena gården och Troed Månsson den andra.
Till gårdarna har hört flera torp.