Västra Forestad 1

En av flera gårdar i byn Västra Forestad i Riseberga socken.

Gården var en så kallad pargård och ännu ser man tydligt de två delarna av gården.

Till gården hörde flera torp och ett "undantagshus"