Forestad Svältebacken

Backstuga i Forestad.Enligt Ingrid Gustavsson hade det varit svåra tider för backstugans innevånare därav namnet.