Västra Forestad 2, senare Västra Forestad 2:2

1833 sker en ”Laga Hemmansklyvning” av gården västra Forestad nr 2, och en av gårdarna som åsätts 15/32-dels mtl ägs av Nämndemannen Per Jöransson som får ”kvarboenderätt”. Gården kommer senare att bli Västra Forestad 2:3