Forestads kvarn

Kvarn vid Rönneå, tillhörande Västra Forestad 5