Västra Forestad 5

På numret Västra Forestad 5 finns vid skiftet på 1830-talet 2 gårdar om vardera 3/16-des mantal, senare beteckningar är Västra Forestad 5:2 och västra Forestad 5:3

Gårdarna är belägna på var sin sida om vägen mellan Kättaryd och Forestad, strax före bron över Bäljaneå.