Vieröd, Furirtorpet

Numera finns endast synliga ruiner efter torpet.