Vieröd by

Till Vieröd hörde några gårdar och torp. Störst var själva Vierödsgården.